اطلاعیه

با توجه به فیلتر مجدد تلگرام،کانال ما به نرم افزار سروش منتقل شد

لطفا برای عضویت در کانال ما با شماره ۰۹۳۳۷۵۱۱۰۰۱ در نرم افزار سروش در ارتباط باشین

ادرس ما در نرم افزار سروش
Sapp.ir/scm.co