خیرگی چیست

خیرگی چیست ؟ و برای محدود کردن آن چه میتوان کرد؟

خیرگی نتیجه وجود روشنایی بیش از حد نیاز در یک ناحیه است که موجب به وجود آمدن چندین عارضه از جمله سوزش چشم و خستگی ذهن میشود.

این پدیده به علت وجود کنتراست بالا میان تاریکی و روشنایی به وجود می آید و تشخیص اختلاف میان درخشندگی ها را برای چشم انسان سخت میکند که به آن چشم زدگی نیز گفته میشود.

فلاش دوربین، نگاه کردن مستقیم به نور خورشید، نور بالای چراغ خودرو رو به رو در شب، نور چراغی که بر روی صورت متهم تابیده میشود، نور آفتابی که در روز با گذاشتن دست بر روی پیشانی مانع از رسیدن آن به چشممان میشویم، نور شدید چراغ هایی که بر سر در میوه فروشی ها میبینیم، انعکاس تصویر چراغ بر روی صفحه تلوزیون، همه از جمله مثال هایی هستند که تجربه ما از چشم زدگی را یادآوری میکنند.

ادامه مطلب …

طراحی روشنایی اماکن ورزشی

طراحی روشنایی در اماکن ورزشی

اصول طراحی روشنایی در اماکن ورزشی نیازمند در نظر داشتن پارامترهای متعددی است.در مجموعه های ورزشی کارایی و آرامش بصری اهمیت زیادی دارد.ار آنجا که در سالنهای ورزشی فیلم برداری تلوزیونی نیز ممکن است صورت بگیرد، شدت روشنایی در صفحات عمودی نیز اهمیت پیدا میکند.زمین های ورزشی معمولا دارای سه ناحیه هستند:

۱ . ناحیه اصلی(Principle Area) : قسمتی از زمین که بخش اصلی بازی در آن صورت میگیرد. به عنوان مثال محدوده بین خطوط زمین در ورزش فوتبال.

۲ . کل ناحیه (Total Area) : شامل ناحیه اصلی زمین بازی و محوطه اطراف میشود.

۳ . ناحیه مرجع (Reference Area) : ناحیه ای که پارامتر های روشنایی در آن ارزیابی میشوند و برای ورزشهای مختلف، متفاوت است.

ادامه مطلب …