photosynthetic response curve

عوامل مهم انتخاب هیتسینگ مناسب در انتقال حرارت LED ال ای دی ها

مساحت سطح هیتسینگ: انتقال حرارت ایجاد شده در LED ال ای دی ها به وسیله سطح هیتسینگ اتفاق می افتد، در نتیجه هیتسینگ باید دارای سطح مناسب باشد.

این امر با ایجاد پره های نازک خنک کندده بر روی هیتسینگ LED ال ای دی و یا افزایش سطح خود هیتسینگ میسر خواهد بود.

ایرودینامیک بودن هیتسینگ LED : هیتسینگ های LED ال ای دی باید دارای خاصیت ایرودینامیکی بوده تا انتقال حرارت و گردش هوا به سهولت انجام شود.

ادامه مطلب …

تعریف دمای رنگ

تعریف دمای رنگ

اگر جسم سیاه گرم شود، در دماهای مختلف به نسبت نورهای متفاوتی را ایجاد میکند، و این نورها در طیف نور های مرئی قرار میگیرند.

برای مشخص شدن نور ها و یا رنگ ها از دمای که به جسم سیاه داده میشود تا آن نور را ایجاد کند استفاده میشود.

نوری که از شیشه منشور عبور داده میشود به لحاظ شکسته نوری که منشور دارد شکسته شده و به طول موج های مختلفی تجزیه میشود، به طور مثال هنگامی که نور سفید به منشور تابیده شود به طیف هفت رنگ تجزیه میشود، این طیف طیف مرئی بوده که باچشم به راحتی قابل دیدن است.

ادامه مطلب …

پرتوی گاما و فروسرخ

پرتوی گاما و فروسرخ

پرتوی فروسرخ

پرتوی فروسرخ یا مادون‌قرمزInfrared تابشی است الکترومغناطیسی با طول‌موجی طولانی‌تر از نور مرئی اما کوتاه‌تر از تابش ریز موج. از آنجا که سرخ، رنگِ نور مرئی با درازترین طول‌موج را تشکیل می‌دهد، به این پرتو فروسرخ یعنی پایین‌تر از سرخ می‌گویند. تابش فروسرخ طول‌موجی میان ۷۰۰ نانومتر و ۱ میلی‌متر دارد.

ادامه مطلب …

سرعت نور

سرعت نور

سرعت نور در خلاء دقیقاً ۲۹۹٬۷۹۲٬۴۵۸ نتر بر ثانیه است. چون هم اکنون در دستگاه SI  از یکایمتر استفاده می‌شود، سرعت دقیق نور نیز با یکای متر تعریف شده است. در گذشته، فیزیک دانان بسیاری تلاش کردند تا سرعت نور را بدست آورند که از میان آنان می‌توان به گالیلئو گالیله اشاره کرد که در قرن ۱۷ میلادی برای بدست آوردن سرعت نور تلاش کرد.

ادامه مطلب …